შეთავაზება

წინადადებები

მარტივად და სწრაფად

ჩვენ ვეხმარებით ორგანიზაციებს მარტივად და სწრაფად მივაწვდინოთ მათი რეკლამა მაქსიმალურად ბევრ ქართველ მომხმარებელს ინტერნეტის მეშვეობით.

მაღალი რეიტინგი

ჩვენ ვთანამშრომლობთ საიტებთან რომლებიც გამოირჩევიან რეიტინგით, ცნობადობით, პრესტიჟით, სხვადასხვა კონკრეტული სფეროს სეგმენტზაციით, ხარისხით, საინტერესო და სასარგებლო თემებით და სხვა.

კიბერინტელექტი

ჩვენ ვიყენებთ კიბერნეტიკას, გამოყენებით მათემატიკას და ანალიზს ინტელექტუალური პროდუქტის შექმნაში და ვნერგავთ მას ბიზნეს გარემოში.

სპეციალიზაცია

კომუნიკაციების სფერო, სარეკლამო ტექნოლოგიები, ინტერნეტ პროგნოზი და მთვლელების სისტემები, ბიზნეს პროცესების ავტომატიზირება, მონაცემთა ბაზების შეგროვება და ანალიზი.

ჩვენ შესახებ

ინტერნეტ რეკლამა უკვე გახდა ყველაზე მოთხოვნადი და გავრცელებული რეკლამის საშუალება, როგორც საქართველოში, ასევე მთელს მსოფლიოში. ამიტომაც გადავწყვიეთ ხელი შევუწყოთ ბიზნესის განვითარებას ამ მიმართულებით. დღესდღეობით ინტერნეტის ასეთმა განვითარებამ მნიშვნელოვნად გაზარდა მოთხოვნა ონლაინ რეკლამაზე. სწორედ ამიტომ ეს სივრცე ჩვენი მთავარი პრიორიტეტია.
- ჩვენ ვეხმარებით ორგანიზაციებს მარტივად და სწრაფად მივაწვდინოთ მათი რეკლამა მაქსიმალურად ბევრ ქართველ მომხმარებელს ინტერნეტის მეშვეობით.
- ჩვენ ვთანამშრომლობთ საიტებთან რომლებიც გამოირჩევიან რეიტინგით, ცნობადობით, პრესტიჟით, სხვადასხვა კონკრეტული სფეროს სეგმენტზაციით, ხარისხით, საინტერესო და სასარგებლო თემებით და სხვა;
- ჩვენ ვიყენებთ კიბერნეტიკას, გამოყენებით მათემატიკას და ანალიზს ინტელექტუალური პროდუქტის შექმნაში და ვნერგავთ მას ბიზნეს გარემოში.
- ჩვენ ვსპეციალიზდებით სტრატეგიული მარკეტინგისა და ციფრული კომუნიკაციების სფეროებში, სარეკლამო ტექნოლოგიებში, ინტერნეტ პროგნოზირებისა და მთვლელების სისტემებში, ბიზნეს პროცესების ავტომატიზირებაში, მონაცემთა ბაზების შეგროვებასა და ანალიზში.
Geo Adsense არის საქართველოს მაშტაბით, ინტერნეტ სივრცეში ორგანიზაციის, პროდუქციისა თუ მომსახურების სწრაფი რეკლამირების საშუალება. ეს არის ორმხრივი თანამშრომლობა და სარგებელი როგორც კლიენტისთვის, რომელსაც სურს სარეკლამო კამპანია, ასევე შემსრულებლისთვის, ანუ ჩვენი პარტნიორი საიტებისთვის, რომლებთანაც ვთანამშრომლობთ; ჩვენი პროდუქტი გამოირჩევა სამეცნიერო დონეზე შემუშავებული ტექნოლოგიური თვისებებით, ესენია:
- ინოვაციები
- გამოთვლები
- გამჭვირვალობა
- გარანტია ხარისხზე
- მასშტაბურობა
- ჩვენ გთავაზობთ, მიაწოდოთ თქვენი რეკლამა უფრო მეტ მომხმარებელს;
- ჩვენ გთავაზობთ, ტარგეტირებულ რეკლამას სქესის, ასაკის, საქმიანობის სფეროსა თუ ადგილის მიხედვით, რაც საშუალებას გვაძლევს გავთვალოთ რეკლამა ზუსტად მიზნობრივ სეგმენტზე;
- ჩვენ გთავაზობთ, სტატისტიკას რეკლამის აქტივობასთან დაკავშირებით.
- დაზოგეთ დრო, გვითხარით თქენი მიზნის შესახებ და მის განხორციელებაზე ჩვენ ვიზრუნებთ.
• ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს სარეკლამო კამპანიაზე; ჩვენ მოვნახავთ თქვენთვის შესაფერის სარეკლამო სივრცეს, საიტსა და, აუდიტორიას; ჩვენი სარეკლამო ბაზა საკმაოდ დიდი და ვრცელია.
• ჩვენ ვუზრუნველყოფთ პარტნიორი საიტების სარეკლამ სივრცეების გაყიდვას; ჩვენ მაქსიმალურად დავტვირთვთ თქვენს სარეკლამო სივრცეს.

პარტნიორი საიტები